T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Mudurnu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Mudurnu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 21/05/2019

                 MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ

                 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZAMAÇ 1
Sağlık hizmetinin verimliliğini ve kalitesini artırmak


Hedef 1 Hasta memnuniyetini artırmak.

Hedef 2 Hastanemizde kalite kültürünü oluşturmak.Sağlıkta kalite standartlarını etkin bir şekilde tüm bölümlerde uygulamak.AMAÇ 2
Hasta güvenliğini sağlamak

Hedef 3 Hasta güvenliğini tehdit eden olayları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.

Hedef 4 Güvenlik Raporlama Sistemini etkin bir şekilde kullanımını sağlamak.


AMAÇ 3


Sağlıklı çalışma yaşamı ortamı oluşturmak.

Hedef 5 Çalışanlar memnuniyet oranını en üst düzeyde tutmak.

Hedef 6 Çalışanların sağlık taramalarını etkin bir şekilde sağlamak

AMAÇ 4
Sağlık hizmetinin zamanında verilmesini sağlamak

Hedef 7 Hastanemizde verilen randevuların zaman aralığını belirlemek.

Hedef 8 Muayene zaman aralığının analizlerini yapmak ve sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.

Hedef 9 Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyetini sağlamak.AMAÇ 5


Eğitimde etkinlik ve etkililiği sağlamak

Hedef 10 Hastanemizdeki tüm personele “Etkili İletişim Eğitimleri” vermek.

Hedef 11 Bölüm bazında belirlenen hedeflerin zamanında yapılıp yapılmadığını ölçmek.

Hedef 12 Hastanemizde verilen hizmet içi eğitimlerine tüm personelin katılımını sağlamak.

Hedef 13 Hastanemizde uygulamalarda karşılaşılan sorunlara yönelik eğitim planlamak ve uygulamak.